SKTB - Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf - ISO 9001

SKTB: stichting keurmerk touringcar bedrijf
Deiman tours is ook voor 2019 een SKTB keurmerk touringcarbedrijf . Het keurmerk biedt u een extra garantie dat u volledig kunt vertrouwen op de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van uw chauffeur, op de veiligheid en het comfort van de touringcar, op een adequaate verzekering van de touringcar en op de naleving van alle wettelijke regelingen voor het personenvervoer.

IS0 9001
KIWA heeft vastgesteld dat het door Deiman touringcarbedrijf gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied ‘Het vervoeren van passagiers per touringcar’.